07.12.2023 06:26 |Головна | Локальні акти|Вихід||
 
Меню сайту
Вхід
Пошук
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту
Рокитнівська РДА
УОіН ОДА
Томашгородська ЗОШ №2
Персональний сайт методиста
РМК Рокитнівської районної ради
В.М.Маринич
Посилання
Наказ заходів Позашкільної освіти


ЗавантажитиНАКАЗ про проведення тарифікації від 01.02.2012 року


ЗавантажитиНаказЗавантажити

НаказЗавантажити

НаказЗавантажити

НаказЗавантажити

НаказЗавантажити

внутрішньо трудовий розпорядокЗавантажити

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку«ПОГОДЖЕНО»
профспілковим комітетом
працівників відділу освіти
Рокитнівської райдержадміністрації
протокол № 2
від «25»січня 2010р.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
наказ по відділу освіти
Рокитнівської райдержадміністрації
№44 від «01»лютого 2010р.

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти
Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області
І. Загальні положення


1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації (далі - Правила) визначають трудовий розпорядок працівників апарату та структурних підрозділів відділу освіти і мають на меті зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення правильної організації праці, ефективного і раціонального використання робочого часу, підвищення якості та продуктивності праці.

2. Питання пов’язані із застосуванням зазначених Правил вирішуються керівництвом відділу освіти в межах наданих йому прав, а у випадках передбачених чинним законодавством і цими Правилами – спільно або за погодженням з профспілковим комітетом відділу освіти. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.

3. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує різні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні і безпечні умови праці, на заробітну працю, на нижчу від зазначеної законом.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.


ІІ. Порядок прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників відділу освіти


4. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України.

5. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію) та інші документи.
Забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

6. Прийом на роботу оформляється наказом, що оголошується працівнику під розписку. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

7. До початку роботи за укладеним трудовим договором чи при переведенні працівника у встановленому порядку на іншу роботу адміністрація підприємства зобов'язана:
 • роз'яснити працівникові його права і обов'язки, ознайомити працівника з посадовою інструкцією та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства України і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.


8. На всіх працівників, яку пропрацювали у відділі освіти більше п’яти днів, ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством. Працівникам, яку приймаються на роботу вперше, трудова книжка оформляється в термін не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

9. З усіма наказами, що стосуються працівника, відповідальний працівник по відділу освіти своєчасно ознайомлює його під розписку.

10. Усім працівникам адміністрація зобов’язана видавати при виплаті заробітної плати розрахункові листи.

11. Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України.

12. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

13. Розірвання трудового договору оформлюється наказом, який оголошується працівникові під розписку. Записи про причини звільнення в наказі та в трудовій книжці працівника робляться у точній відповідності з чинним законодавством із посиланням на відповідну статтю (частину, пункт) закону.

14. Адміністрація у день звільнення працівника зобов'язане видати останньому трудову книжку та провести з ним відповідні розрахунки. Днем звільнення вважається останній день роботи.


III. Основні обов'язки працівників


15. Працівники зобов'язані:
 • працювати чесно і сумлінно, додержуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва, а також функції, які визначені посадовими інструкціями, використовувати весь робочий час для продуктивної праці.
 • постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію;
 • додержуватись вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;
 • утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, а також підтримувати чистоту приміщення відділу освіти, його структурних підрозділів;
 • бережливо ставитись до майна відділу освіти, економно і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
 • уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі.


16. Коло обов'язків, що виконує кожен працівник по своїй спеціальності (кваліфікації, посаді) визначається колективним договором, трудовим договором (контрактом), цими правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями про відповідний структурний підрозділ відділу освіти затвердженими у встановленому порядку.

17. Адміністрація зобов’язана:
 • вчасно до початку роботи, ознайомити працівника із установленим завданням і забезпечити його роботою протягом усього робочого дня (зміни);
 • забезпечити здорові і безпечні умови праці, а також нормативні запаси сировини, матеріалів і інших ресурсів, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;
 • забезпечити правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці;
 • видавати заробітну плату у встановлені терміни;
 • забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників як у результатах їхньої особистої праці, так і у загальних підсумках роботи колективу відповідно структурного підрозділу та управління в цілому;
 • підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників , забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
 • забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням у навчальних закладах;
 • уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм в установленому порядку матеріальну допомогу.


18. Адміністрація виконує свої обов’язки в окремих випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом працівників освіти.


ІV. Робочий час і його використання


19. Для працівників відділу освіти встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя.

20. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

21. Час початку і закінчення роботи, перерви на обід.
 • понеділок -четвер - з 9.00 до 18.15 год (8 годин 15 хвилин)
 • п'ятниця - з 9.00 до 17.00 год (7 годин)


22. Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП, тривалість роботи скорочується на одну годину (святкові дні: 1 січня - Новий рік; 7 січня - Різдво Христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня - День Перемоги; 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України; дні релігійних свят: 7 січня - Різдво Христове; один день (неділя) - Пасха (Великдень); один день (неділя) - Трійця.

23. Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосередньо керівника не допускається.

24. У кожному структурному підрозділі ведеться щоденний табель обліку робочого часу його працівників, який після підписання керівником структурного підрозділу здається в централізовану бухгалтерію до 25 числа кожного місяця. На працівників апарату відділу освіти табель обліку робочого часу складається заступником начальника.

25. Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства та затвердженого графіку відпусток. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом відділу освіти і складається на кожен календарний рік.

Надання відпустки начальнику відділу освіти оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, а іншим працівникам – наказом начальника відділу освіти.

Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менша чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

26. Працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд графік роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість робочого часу і обідньої перерви;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

27. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічний працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з виконанням функціональний обов’язків за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;

б) відволікати працівників відділу освіти від виконання професійних обов’язків за рахунок робочого часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


VI. Заохочення за успіхи в роботі


28. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені цими Правилами.

29. За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесного звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

30. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів відділу. Таким працівникам надається також переваги при просуванні по роботі.

31. Заохочення оголошується в наказі доводяться до відома всього колективу відділу і заносяться до трудової книжки працівника.


VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни


32. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

33. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення
на посаду) даного працівника.

34. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не
звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори - органу відповідного профспілкового об'єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

35. За кожне порушення трудової дисципліни накладається
тільки одне дисциплінарне стягнення.

36. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

37. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

* * *

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у відділі освіти на видному місці для загального ознайомлення.

Правила внутрішнього трудового розпорядку обговорені і затверджені на зборах трудового колективу відділу освіти «25» січня 2010 року.
Завантажити
Новини порталу Педпресса


Новини порталу Батьківський комітет України

Copyright Osvita © 2023